Робота  кафедри національного виховання

Ефективність діяльності кураторів визначається діяльністю кафедри національного виховання. Робота з педагогічними кадрами спрямована на відпрацювання професійних навичок, формування готовності вчителя до професійної самоосвіти, самовдосконалення.

Досягнення нової якості виховання, спрямованість його на розвиток і саморозвиток творчої особистості учня значною мірою залежить від актуалізації змісту виховного процесу, освоєння діалогічних форм спілкування та нових форм і методів виховної роботи.

Методична робота кураторів включає традиційні, інноваційні, масові та групові форми роботи.

Засідання  кафедри національного виховання проводяться у різноманітних формах в залежності від теми та мети засідання:

  • круглий стіл «Планування роботи куратора»;
  • семінар «Вивчення особистості учнів за допомогою сучасної діагностики і тестування» за програмою «Обдарованість»;
  • презентація власних апробованих форм і методів роботи «Педагогічна скарбничка»;
  • презентація класів та роль куратора в організації виховної діяльності в позаурочний час;
  • тренінг «Як організувати роботу класного активу»;
  • школа молодого куратора;
  • майстер-клас «Звітно-виборчі збори класу»;
  • майстер – клас для кураторів «Колективні творчі справи та методика їх проведення»;
  • семінар «Вершини майстерності».

Кафедра національного виховання гімназії «Ерудит»  працює над вирішенням першочергових завдань виховання учнів у сучасних умовах.

Перед кураторами постає завдання: виховати громадянина — патріота, формувати громадську активність дітей та підлітків, які люблять свій народ, Україну, готові самовіддано захищати і розбудовувати її як суверенну, незалежну, демократичну, правову і соціальну державу, виробити імунітет до негативного впливу соціального середовища.

Методичну роботу з вчителями-предметниками сконцентровано на вирішенні проблемного питання: вивчення історії рідного краю, ознайомлення учнів з культурною спадщиною українського народу, з народними традиціями формування в гімназистів кращих якостей національного характеру, виховання громадянина України; використання сучасних інформаційних технологій в управлінській діяльності, та навчально — виховному процесі в гімназії.

Під час роботи над проблемними питаннями в системі методичного забезпечення основну увагу спрямовано на виконання таких завдань:

— Підвищення практичної підготовки кураторів до здійснення особистісно зорієнтованого підходу в системі виховній діяльності;

— Вироблення єдиних вимог у вирішенні принципових питань практичної реалізації особистісно зорієнтованих виховних технологій, забезпечення системності в роботі;

-Вироблення в педагогів умінь і навичок застосування науково -теоретичних знань на практиці, вдосконалення їхньої педагогічної майстерності, розвиток творчості, нового педагогічного мислення;

— Ознайомлення та впровадження передового педагогічного досвіду.

Головне завдання в роботі кураторів — створення умов для розвитку особистості учня. І досягається це організацією та проведенням виховної роботи з класним колективом та діяльністю в соціумі. Сюди входять:

а)    гурткова робота та робота за інтересами;

б)    вивчення умов життя учнів, визначення кола спілкування учня в гімназії та поза нею;

в)    взаємини з батьками;

г)    проведення виховних бесід, класних годин, екскурсій, походів.

Виховна система гімназії направлена на створення національної школи — прищеплення дітям любові до духовних оберегів пам’яті, формування в них національної свідомості.

Однією з основних проблем у виховній роботі з гімназистами є налагодження індивідуального підходу до кожної особистості, розвиток творчого потенціалу дитини. Адже кожна дитина — це особистість. А кожна особистість потребує творчого підходу, великого терпіння і любові з боку вчителя. Тільки при такому підході до справи є шанс розкрити і розвинути усі кращі сторони чутливої дитячої душі, творчого потенціалу дитини.

Робота кафедри спрямована на формування умінь вчителів плідно працювати з учнями, враховуючи інтереси й запити самих гімназистів, індивідуальний підхід у виховній роботі, охоплює питання планування, організації та аналізу ефективності виховного процесу, різноманітних засобів навчання.